Friday, October 3, 2008

Masalah dan Faedah Penyertaan Malaysia dalam AFTA

Di antara faedah penyertaan Malaysia dala AFTA ialah:
  1. Malaysia boleh dengan bebasnya mengeksport barangannya dalam kuantiti yang banyak dari sektor pertanian, perlombongan dan perkilangan ke negara-negara anggota ASEAN yang sama-sama menyertai AFTA. Negara ASEAN lain tidak boleh menyekat atau mengenakan tarif atau cukai import yang tinggi terhadap barangan dari Malaysia.
  2. Malaysia juga boleh mengimport barangan yang lebih murah dari negara-negara anggota AFTA. Ini menyebabkan penduduk Malaysia yang berpendapatan rendah mampu membeli barangan dari negara-negara ASEAN.

Di antara masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam AFTA ialah:

  1. Wujudnya longgokan barangan murah, kurang bermutu dan barangan tiruan di pasaran Malaysia.
  2. Persaingan sengit terpaksa dihadapi oleh sektor pembuatan Malaysia dengan barangan import dari negara-negara ASEAN. Produk keluaran Indonesia dan Thailand yang lebih murah harganya sering menjadi pilihan penduduk Malaysia menyebabkan barangan buatan Malaysia kurang laris di kalangan penduduk tempatan.
  3. Malaysia terpaksa mengambil langkah untuk melindungi industri kereta nasional iaiatu Proton daripada import kereta yang lebih murah dan bermutu yang dipasang di negara-negara AFTA atau ASEAN.

(Sumber: Diubahsuai daripada Score in STPM Geografi Kertas 2, Oxford Fajar)

No comments: