Wednesday, October 1, 2008

Jelaskan kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar kawasan terlibat.

  1. Pencemaran laut - tumpahan minyak dan pembuangan sisa terutamanya dari atas pelantar ke laut dan kerja penggerudian minyak dan gas di dasar laut. Selain it, ia juga berpunca daripada kerosakan kapal tangki yang mengangkut minyak di laut dan kerja-kerja pemunggahan petroleum mentah di sekitar terminal atau pelabuhan. Pencemaran air laut ini seterusnya menyebabkan keseimbangan ekosistem marin terjejas.
  2. Kerja-kerja pembinaan kawasan bandar baru, kilang industri memproses petroleum dan gas, jalan raya dan sebagainya telah menyebabkan hakisan tanah, pemusnahan litupan bumi seperti hutan paya bakau.
  3. Aktiviti pemprosesan petroleum dan gas asli di Kerteh dan Lutong menyebabkan peningkatan kadar pencemaran udara dan pembebasan bahan-bahan pencemar udara seperti sulfur dioksida, karbon monoksida dan beberapa jenis hidrokarbon. Bahan-bahan pencemar udara ini pula bertindak sebagai nukleus kondensasi yang menyerap wap-wap air lalu menurunkan hujan asid.
  4. Peningkatan suhu persekitaran dan kejadian pulau haba - kesan daripada aktiviti pembakaran gas berlebihan di kawasan pelantar minyak dan kawasan loji pemprosesan gas asli. Keadaan ini amat dirasai di kawasan Bintulu dan Kerteh dan kawasan persekitaran.

(Sumber: Diubahsuai daripada Score in STPM Geografi Kertas 2, Oxford Fajar)

1 comment:

暗嵐 said...

This helped me a lot!😁