Friday, October 3, 2008

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ialah sebuah pasaran serantau bersepadu apabila hampir kesemua cukai atau tarif bagi barangan yang diniagakan diturunkan kepada tahap minimum atau dihapuskan sepenuhnya dalam jangka masa yang telah ditetapkan oleh negara-negara anggota. AFTA menyediakan akses atau peluang kepada usahawan atau pelabur tempatan mempertingkatkan eksport ke negara-negara anggota ASEAN lain. Dalam lain perkataan, negara ASEAN tidak boleh menyekat atau mengenakan tarif yang tinggi terhadap barangan yang datang dari negara anggota ASEAN yang lain. Jadi negara-negara ASEAN bebas berniaga sesama sendiri. Ia dilaksanakan peringkat demi peringkat sehingga dapat dicapai sepenuhnya pada tahun 2015.
(Sumber: Diubahsuai daripada Score in STPM Geografi Kertas 2, Oxford Fajar)

No comments: